2016: Station IJmuiden Zeeweg gesloopt

Na het slopen van de treinsporen in 2015 is vervolgens weer een herinnering aan de vislijn verdwenen. In februari 2016 ging het stationsgebouwtje van IJmuiden Zeeweg tegen de vlakte. Zie dit bericht in de IJmuider Courant

Velsen Zeeweg

(foto uit 2011)

Advertisements
Posted in Algemeen, Sloop, Zeeweg | Leave a comment

2014 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2014 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

A San Francisco cable car holds 60 people. This blog was viewed about 1,200 times in 2014. If it were a cable car, it would take about 20 trips to carry that many people.

Click here to see the complete report.

Posted in Algemeen | Leave a comment

Fotoreportage van enkele jaren terug

Op de website trajectfoto.nl een serie foto’s van het stilgelegde spoor die dateert uit 2010.

Aside | Posted on by | Leave a comment

Herinrichting IJmuiderstraatweg: spoorbaan wordt voetpad

20140616 IJmuiden, Vislijn (voormalige spoorlijn)

Deel van de voormalige spoorlijn Santpoort Noord – IJmuiden langs de IJmuiderstraatweg. In het kader van de herinrichting van deze zone wordt het spoor ingericht tot wandelpad. Spoorse elementen zoals hectometerpaaltjes, seinborden fundamenten van bovenleidingsmasten en de afrastering langs het spoor zijn bij de werkzaamheden verwijderd. Een drietal funderingen, twee van de afspaninrichting en een seinpaal zijn behouden gebleven, maar hebben zo te zien een nieuwe plek gekregen tussen de verkeersbaan voor het autoverkeer en het nieuwe fietspad.

20140616 IJmuiden, Vislijn (voormalige spoorlijn)

 

Posted in Algemeen | Leave a comment

Geen treinen meer naar IJmuiden; neem voortaan de bus (1983)

In september 1983 gepubliceerde folder van de NS in verband met de opheffing van het reizigersvervoer. Het kaartje met de spoorlijn en de toenmalige NZH bijslijnen illustreert overduidelijk wat het lijntje fataal werd: de ongelukkige ligging ten opzichte van de bebouwing in Velsen en IJmuiden.

Klik op de afbeelding om deze op groot formaat te bekijken.

Met dank aan dhr. Gorter voor het geven van toestemming voor publicatie van deze documenten uit zijn collectie.

1983-09-25-IJmuiden Opheffling Spoorlijn Folder a

1983-09-25-IJmuiden Opheffing Spoorlijn Folder b

Uitsnede

Posted in Dienstregeling, Sluiting | Tagged | Leave a comment

IJmuider spoorlijn in een apart boek

De liefhebbers van de Vislijn kunnen uitkijken naar deel 3 van Sporen uit de haden van Wim Wegman.

Sporen

Het begint er toch steeds meer naar uit te zien dat het volgende boek Sporen volledig over de IJmuider spoorlijn gaat. Ik twijfelde eerst of ik wel voldoende kon vertellen over een zes kilometer lang spoorlijntje. Ik dacht er daarom over om het in één boek te combineren met een deel van de NZH-lijnen. Maar ik heb inmiddels zo veel materiaal uit IJmuiden en zo veel invalshoeken, dat ik het eigenlijk onmogelijk nog met andere lijnen in één boek kan combineren.

View original post 60 more words

Posted in Algemeen | Leave a comment

Spoorboekje 1979/1980 (II), combineren te Santpoort Noord

Wie nu op het station Santpoort Noord staat zal het opvallen dat slechts voor een deel langs het perron richting Haarlem sporen liggen. Komende uit IJmuiden kwam de trein direct langs het perron. Komende vanuit Alkmaar heeft men nog altijd de keuze doorgaande treinen Santpoort Noord laten te passeren via het middenspoor, of de stoptrein rechtsaf over het wissel halverwege langs het perron te laten komen. Sinds het wegbreken van het spoor uit IJmuiden ligt het noordelijke deel van het perron van Santpoort Noord er dus wat verweesd bij.
Een en ander ziet er nu dus wat verwaardig uit, maar is verklaarbaar uit de oorspronkelijke inrichting van Santpoort Noord dat het combineren van treinen uit IJmuiden en Alkmaar mogelijk moest maken (voor het splitsen in de omgekeerde richting volstond dat het treindeel dat zijn weg naar IJmuiden vervolgde zou wachten tot na het vertrek van het deel richting Alkmaar).
Of het combineren en splitsen heeft plaatsgevonden tot het einde van het reizigersvervoer in 1983 is mij niet bekend. In het spoorboekje van 1979/1980 is er in elk geval nog sprake van één trein in elke richting. Een keer combineren in de ochtendspits richting Haarlem, en een keer splitsen van de trein in de avondspits uit komende uit Haarlem.
Hierbij de dienstregeling van treinen 4816 (uit Alkmaar) en 4916 (uit IJmuiden) die om 7:58 uur gezamelijk naar Haarlem doorreden. Wat het destijds als voordeel werd beschouwd vind ik lastig te bepalen. Het bespren van één machinist tussen Santpoort en Haarlem op de dag lijkt tamelijk theoretisch (maar misschien vergis ik mij hierin). Wel duidelijk is het nadeel voor de passagiers uit IJmuiden die zeven minuten in Santpoort moesten wachten.
Spoorboekje 1979/1980 (II), combineren te Santpoort Noord

Dienstregeling trein 4816 & 4916

Image | Posted on by | Tagged | Leave a comment